Vrijdag 27 mei van 14:00 tot 20:00 uur heten wij u van harte welkom op de opendag bij familie van den Heuvel.

Wij hebben hier JOZ mestschuifinstallaties geleverd en gemonteerd.

WAT IS ER NOG MEER TE ZIEN?

 • Nieuwbouw voor 900 rosé kalveren
 • Gesloten bedrijf met 1.200 jong rosé en 850 vleeskalveren
 • Vijfmaal daags automatisch voeren met de Sieplo voerrobot
 • Voerkeuken met voerlaadstation voor voerrobot
 • Easyfix rubberen roostervloer voor meer dierwelzijn
 • Mestscheiding in de stal d.m.v. mestschuif (voor lage ammoniakemissie en beter klimaat in de stal)
 • Aparte opslag voor dikke en dunne mest
 • Mechanische ventilatie op onderdruk gestuurd door automatische rolluiken
 • Veel daglicht in de stal
 • Zelfvoorzienend in energie: zonnecollectoren, zonnepanelen, biomassakachel
 • Voor de stal is een Maatlat Duurzame Veehouderij stalcertificaat verkregen